AMASRA MADEN KATLİAMI DAVASI 1. VE 2. DURUŞMA DEĞERLENDİRMESİ

9 Mayıs 2023

Amasra Maden Katliamı davasının ilk iki duruşması 25 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmiş olup 23 sanığın sorgusu alınmıştır. Yapılan sorgular ve alınan sanık beyanları Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde çalışan işçilerin siyasi iktidar tarafından planlı bir şekilde ölüme terk edildiğini bir kere daha göstermiştir. Somut risklere karşı planlanan yatırımlar yapılmamış, liyakatsiz atamalar ile yönetim sistemi çürütülmüş, 4000 civarında olan personel sayısı yıllar içerisinde 500’e kadar düşürülmüş, aynı sahada yerleşik özel işletme için yapılan düzenlemeler nedeniyle ATİM ocağı yok edilmek istenmiştir.

İlk duruşma periyodunun sonunda TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki yetkililer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki sorumlular hakkında yeni delil mahiyetinde birçok beyan ortaya çıkarken, hakkında soruşturma izni beklenen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, duruşmanın akabinde yayınladığı mesaj ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan ayrıldığını ve Zonguldak’a veda edeceğini duyurmuştur.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun bilgisi dahilinde üretim zorlaması yapılmıştır!

SOMA Maden Katliamında olduğu gibi; havalandırma altyapısı iyileştirilmeden, daha fazla kömür çıkarmak için yapılan nakliyat planlaması ocağın hava düzenini çökertmiştir.  Kazım Eroğlu’nun talimatı sonrasında daha fazla kömür paketlemek için yapılan nakliyat planı nedeniyle ocak merkezindeki hava, projedeki akış yönünün tersine dönmüş, temiz havada olması gereken elektrikli teçhizatlar kirli hava içerisinde kalmış, havalandırma düzeni bozulmuş, çalışma alanlarının merkezindeki birçok noktada metanın birikebileceği durgun hava bölgeleri oluşmuştur. Bu riskli duruma karşı herhangi bir önlem alınmamış, daha fazla kömür satışı için yapılan üretim zorlaması ile yaşanacak ölümlere kayıtsız kalınmıştır.

Bilirkişilerce katliama etkisi olduğu tespit edilen havalandırma altyapısının iyileştirilmesi konusundaki taleplerin TTK Genel Müdürlüğünce sürüncemede bırakıldığı anlaşılmıştır!

Bilirkişilerce katliama etkisi olduğu tespit edilen personel eksikliği konusundaki taleplerin TTK Genel Müdürlüğünce sürüncemede bırakıldığı anlaşılmıştır!

ATİM Yönetim hiyerarşisindeki bozulmanın TTK Genel Müdürlüğünün etkisi ve bilgisi dahilinde olduğu anlaşılmıştır!

Sayıştay raporları ile uyarısı yapılan tehlikelere bütünüyle kayıtsız kalındığı anlaşılmıştır!

Delil karartma ihtimali devam etmektedir!

Risk Analizleri ve Havalandırma defteri gibi kritik öneme sahip belgelerin sanıklar tarafından teslim edilmemiş olması, sanıkların ocak içerisine ve patlama gününe dair detayları bilirkişilerle doğru şekilde paylaşmamaları, soruşturma aşamasında kendilerinin teslim ettiği planlardaki sensör yerlerinin gerçekte farklı olduğunu söylemeleri gibi detaylar da delil karartma çabasına dair göstergelerdir.

Duruşma Sonrasında Kazım Eroğlu’nun Yayınladığı Mesaj ile Kaçma Şüphesi Belirmiştir!

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına duruşmada ortaya çıkan yeni delil mahiyetindeki ifadeler bildirilmiş, Kazım Eroğlu hakkında yürütülen mevcut soruşturmanın soruşturma izni beklenmeksizin Olası Kastla İnsan Öldürme suçundan devam ettirilmesi ve kaçma şüphesinin ortaya çıktığı gözetilerek tutuklanması talep edilmiştir.

Soruşturma makamı, derhal görevini yerine getirmeli ve sorumluluğu tespit edilen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu hakkında gerekli tedbirlerin uygulanmasını sağlamalıdır.

43 işçinin ölümünde ve onlarca işçinin yaralanmasında kusuru tespit edilen tüm şüpheliler yargı önünde hesap verene dek mücadeleye devam edeceğiz!

KAZA DEĞİL KATLİAM, AMASRA İÇİN ADALET!

 ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ