14 Ekim 2022 tarihinde Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde 42 madencinin hayatını kaybettiği, 2 madencinin ise hâlâ yoğun bakımda olduğu katliama dair Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 03.02.2023 tarihinde Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmiş ve 05.02.2023 tarihli tensip kararı ile ilk duruşmanın 25-26-27-28  Nisan tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.

31.10.2022 tarihli bilirkişi raporunda katliamın ‘işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine aykırı şekilde yetersiz teknik altyapı ve riskli çalışma koşullarında üretime devam edilmesi’ sebebiyle gerçekleştiği, bu durumun başlıca sorumlularının TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki yetkililer ve Amasra Taşkömürü İşletmesi’nin yönetim kademesi olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma boyunca gerek kolluk fezlekesinde gerekse TTK tarafından Meclis Araştırma Komisyonuna yapılan sunumlarda bilirkişi raporu görmezden gelinerek patlamaya neden olan ateş kaynağına ilişkin tamamen varsayıma dayalı çıkarımlar yapılmış ve “işçi hatası” nitelendirmesi ile sorumluluk, hayatını kaybeden işçilerin üzerinde bırakılmaya çalışılmıştır. Detaylarını duruşmada açıklayacağımız üzere; TTK Genel Müdürlüğünün kasıtlı şekilde kurguladığı bu senaryoların tamamı  gerçeklikten uzak olup sorumluluktan kurtulma amacı taşımaktadır.

Mevcut durumda sorumlulukları bilirkişi raporları ile tespit edilmiş olan TTK yöneticilerinin her aşamada sorumluluktan kurtulmak amacıyla çeşitli manipülasyonlar yaptıkları görülmektedir; ocağın açılması ve keşfe hazırlanması süreçlerinde de delilleri karartma ihtimalleri bulunmaktadır.

Delil karartılması ihtimalinin önüne geçmek için 3 Şubat 2023 tarihinde, tarafımızca, Bartın Ağır Ceza Mahkemesinden ocağın keşfe hazırlanması işlemlerine nezaret edecek bağımsız gözlemcilerin görevlendirilmesi ve tüm işlemlerin kamera ile kayıt altına alınması talep edilmiştir.

24.02.2023 tarihinde Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nce keşif hazırlık işlemlerinin bağımsız bir gözlemci nezaretinde yapılması ve ocak içindeki önemli tüm teçhizatların mevcut konumları anlaşılacak şekilde ocağa ilk giriş anından itibaren kesintisiz video kaydına alınması  taleplerimizin kabulüne karar verilmiştir. 27.02.2023 tarihinde başlayacak olan baraj açma işlemleri bağımsız gözlemci görevlendirilene kadar ve uygun kamera sistemi temin edilene kadar tedbiren durdurulmuştur.

42 işçinin ölümünde ve onlarca işçinin yaralanmasında sorumluluğu tespit edilen tüm şüpheliler yargı önünde hesap verene dek mücadeleye devam edeceğiz!

KAZA DEĞİL KATLİAM, AMASRA İÇİN ADALET!

 ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ