AMASRA TİM MADEN KATLİAMI DURUŞMA ÇAĞRISI

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi

25-26-27-28 Nisan 2023

14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı AMASRA TİM maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği katliamın ilk gününden bu yana Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar olarak katliamın sorumlularının yargılanması için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte SOMA maden katliamı sonrasında yaşananlardan edindiğimiz tecrübe ile kritik öneme sahip delillerin toplanabilmesi için dilekçeler verdik, bilirkişiler ile iki keşif işlemine katıldık, sorumluluğu açık olan üst düzey yetkililerin tutuklanmaları için suç duyurularında bulunduk.

43 işçinin ölümüne neden olan patlamanın göz göre göre yaşandığını; Sayıştay raporlarında öngörülen risklere rağmen, gerekli teknik alt yapı oluşturulmadan, havalandırma sistemi düzenlenmeden, yeterli yatırım yapılmadan, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan yüksek metan seviyelerinde üretime devam edildiğini, personel eksikliğinin yıllardır giderilmediğini, eğitim ve denetim eksikliklerinin de katliama etkisi olduğunu gördük. 31.10.2022 tarihli bilirkişi raporunda katliamın birincil sorumluları olarak gösterilen; TTK Genel Müdürü, Müesseselerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı hakkında birçok kez suç duyurusunda bulunduk.

Sanık sandalyesine oturması gereken TTK Genel Müdürlüğü’nün TBMM Araştırma Komisyonuna yaptığı sunumların TTK’nın savunmasına dönüştüğüne hatta daha da ileri gidilerek hayatını kaybeden işçileri suçlamak için sahte analizler oluşturulduğuna şahit olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki sorumlular hakkında soruşturma izni vermeyerek bu kötülüğe ortak olduğunu gördük. Bu ahlaksızlıkları teşhir ederek gereken cevabı verdik!

25-28 Nisan 2023 tarihleri arasından 8’i tutuklu 23 sanık hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan ilk duruşma periyodunda 43 madencinin nasıl göz göre göre öldürüldüğünü bir kere daha anlatacağız. Sahte analizlerle hayatını kaybeden işçileri suçlamaya çalışanları bu sefer de duruşma salonunda teşhir edeceğiz!

301 madencinin hayatını kaybettiği SOMA Katliamından sonra yaşanan en büyük iş cinayeti olması bakımından toplumsal açıdan önemli olan bu davaya tüm emekçilerin, devrimcilerin, demokratların ve toplumsal duyarlılığa sahip olan kamuoyunun katılımını bekliyoruz.

Aynı zamanda çok açık şekilde biliyoruz ki bu dava eksik bir dava, Enerji Bakanı ve TTK Genel Müdürü de dahil olmak üzere tüm sorumlular yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Suçunuz açık! Sahte analizleriniz ve delilleri yok etme girişimleriniz kurtuluşunuz olmayacak!

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ