14 Ekim 2022 tarihinde 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra Maden Katliamı hakkında Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinin sıralı müdürleri ile çeşitli görevlerde bulunan mühendisler, iş güvenliği uzmanları ve şefler hakkında iddianame tanzim edilmiş; iddianamenin kabulünün akabinde 23 sanık hakkında dava açılmıştır. Yargılama Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olup 16-17-18 Ekim 2023 tarihlerinde 4. celse görülecektir.

 

Soruşturma aşamasında alınan 31.10.2022 tarihli ön bilirkişi raporunda sorumluluğu tespit edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK)  genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile çeşitli yönetim ve karar alma mekanizmalarında yer alan görevliler ile katliamdan kısa süre önce gerçekleştirdikleri denetimlerde mevcut sorunları raporlarına yansıtmamak ve ocağın tehlikeli şekilde çalışmasına göz yummak suretiyle gerçeğe aykırı raporlar tanzim eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişleri ile MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü), denetmenleri hakkında da soruşturma izni talep edilmiş idi. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TTK yetkilileri ve MAPEG denetmenleri hakkında talep edilen soruşturma izni konusunda, henüz yeraltı keşfi yapılamamış olmasını bahane ederek  olumlu/olumsuz herhangi bir karar vermemiş, süreci sürüncemede bırakmıştır. Katliamın üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı soruşturma izni vermeyerek katliamın asıl sorumluları arasında yer alan kamu görevlilerinin yargılanmalarının önüne geçmektedir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak 5-11 Ekim 2022 tarihlerinde denetim gerçekleştiren iş başmüfettişleri hakkında ise, dönemin bakanı Vedat BİLGİN tarafından soruşturma izni verilmediğine dair 24.02.2023 tarihli karar Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu karara karşı tarafımızca Danıştaya itiraz edilmiş olup Danıştay 1. Dairesince soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararın kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişleri hakkında gereğinin yapılması için kararın bir örneği Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

 

Katliama giden süreçte sorumluluğu olan TTK Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Eroğlu,

TTK Teftiş Kurulu Başkanı Hayrullah Çakmak, TTK Genel Müdür Yardımcısı, Ercan Gebeş, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz başta olmak üzere diğer sorumlular hakkında da soruşturma izni beklenmeksizin ihmal suretiyle kasten öldürme suçundan derhal  iddianame düzenlemesi  gerekmektedir. 

 

43 işçinin ölümünde ve onlarca işçinin yaralanmasında kusuru tespit edilen tüm şüpheliler yargı önünde hesap verene dek mücadeleye devam edeceğiz! 12.10.2023

 

KAZA DEĞİL KATLİAM, AMASRA İÇİN ADALET!

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ