DEPREM FELAKETİNE DAİR ACİL ÖNLEMLER HUSUSUNDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE BAŞVURUMUZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Derneğimizce Türkiye Barolar Birliğine 06/02/2023 tarihli başvuru yapılmış olup aşağıdaki hususlarda sorumluluk alınması ve harekete geçilmesi talep edilmiştir:

1) Birlik hesabında toplanan bağışların öncelikli olarak deprem bölgelerinde acil ihtiyaçlara dair ayni yardımlar için kullanılması

2) Deprem bölgesinde yakınları bulunan meslektaşlarımızın iş takiplerine dair şehir barolarınca görevlendirme yapılmasının sağlanması

3) Bakanlık ile acil görüşme sağlanarak depremden etkilenen bölgelerde depremin ani sonuçları giderilene kadar süresiz, tüm ülkede 1 hafta olmak üzere adli sürelerin durdurulması

4) Bölgede süren icra takiplerinin durdurulması

5) 1 yıl Boyunca deprem bölgelerindeki vatandaşlardan elektrik, su, ısınma ve telefon faturalarının tahsilinin durdurularak ücretsiz hale getirilmesi

6) Evi hasarlı yahut yıkılmış meslektaşlar ve ailelerinin barınma ihtiyaçlarına dair acil çözüm üretilmesi

7) Kendisi yahut yakınları deprem bölgesinde olan meslektaşlarımızın nakliye ve tahliye işlemlerinin sağlanması

8) Ofisleri zarar gören meslektaşların işlerini şartlar oluştuğunda sürdürebilmesi için alan ve ofis temin edilmesi

9) Yaşanan deprem ve sonuçları konusunda aydınlatma sorumluluğun yerine getirilmesi için baro birlik imkanlarının raporlama için seferber edilmesi

10) Depremin yıkıcı etkilerinin artmasında ve arama çalışmalarının başarısızlığında etken olan kamu ve kurum görevlileri ile diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması ve sürecin takipçisi olunması

11) Depremden etkilenen meslektaşlar ve ailelerinin tedavi giderlerinin limitsiz olarak karşılanması

12) Deprem sonrası sürecin yönetilebilmesi için kriz masası kurulmasında öncü olarak derneğimiz başta olmak üzere demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarının koordine olarak çalışacağı ortamın sağlanması

İşbu taleplerimizin takipçisi olacağımızı ve bu konuda alabileceğimiz görev ve sorumluluklar yönünden dernek olarak hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

          ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ