Basına ve Kamuoyuna

Çağdaş Hukukçular Derneği olarak, Filistin halkının yasadışı askeri işgal, ırk ayrımcılığı ve etnik temizliğe karşı direnme hakkının meşruiyetini vurguluyor ve herkesi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye’nin de içinde yer aldığı emperyalist bloğun İsrail’in işlediği savaş suçları ve zülüm karşısındaki aracılık eden pozisyonuna,  İsrail’e uygulanan pervasız cezasızlığa karşı çıkmaya çağırıyoruz.

ÇHD, İsrail ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen kara propaganda eliyle yalnızlaştırılmaya çalışılan Filistin halkının İsrail’in yerleşik sömürgeci devletine karşı verdiği mücadelede onlarla dayanışma içerisindedir. Bugün ortaya çıkan tüm şiddet fiillerinin sorumlusu 75 yıldır Filistin halkını katleden, işkenceye maruz bırakan, onlara eşit insan muamelesi yapmayan, topraklarını elinden alan, açlığa, susuzluğa, sefalete mahkum eden İsrail devleti ve onu cezasızlıkla ödüllendiren emperyalist saldırganlıktır.

Bugün bu emperyalist saldırganlık Gazze’de soykırım teşebbüsüne girişmiş, Gazze’den ayrılmaya çalışan konvoylara dahi saldırmış ve hastane, ibadethane ve yaşam alanı bombalamayı açık şekilde ilan edecek derece pervasızlaşmıştır. Durum böyleyken İsrail rejimi bir kınama ile dahi karşılaşmazken emperyalist ülkeler İsrail’e askeri destek için adeta sıraya girmiş durumdadır.

Çağdaş Hukukçular Derneği olarak, ırkçı rejimler ve işgal karşısında halkların kendi kaderini tayin hakkının ve yine her türlü araçla işgal karşısında direnme hakkının meşru olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz. Uluslararası hukuk tarafından dahi bu hak, yıllar içerisinde dünya halklarının kan ve canları ile bedel ödemeleri sonucu tanınmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda Filistin halkının direnişi tartışmasız şekilde meşrudur.

Ezilen halkların haklarına öncelik veren ve zulme karşı adaleti ve kurtuluşu destekleyen bir hukuk örgütü olarak, dayanışmamızda kararlıyız. Bu nedenle; Gazze’den Kudüs’e, Batı Şeria’dan tarihi Filistin’e kadar İsrail devletinin sömürgeci şiddeti karşısında net ve kararlı bir şekilde Filistin halkının yanındayız.

Bugün bin bir bilgi kirliliği ve manipülasyonla İsrail’in Gazze’de arka arkaya işlediği insanlık suçları meşrulaştırılmaya çalışılırken, bir kez daha hatırlatıyoruz: Uluslararası hukuk, Filistin halkının kendi evlerine ve mülklerine dönme hakkını korumaktadır. BM Genel Kurulu 1974 tarih ve 3236 sayılı Kararı, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını, milli bağımsızlığı ve egemenliğini, ayrıca Filistinlilerin evlerine ve mülklerine dönme hakkını tanımakta ve teyit etmektedir. Yine uluslararası hukuk, sömürgecilik ve yabancı hakimiyet ve tahakküm altındaki halklar için öz savunma hakkını korumaktadır. Bu hali ile bugün Filistin halkını kınama yarışına girişmiş olan uluslararası kurumlara kendi karar ve düzenlemelerini hatırlatmayı da bir borç biliyoruz.

Tüm üyelerimizi ve kamuoyunu Filistinlilerin tarihsel haklılığını görmeye, sahiplenmeye, Filistin halkı ile dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ