……/……/2023

 

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞINA

TALEPTE BULUNANIN   :

Adı Soyadı                 :

T.C. Kimlik No                      :

Adresi                         :

GSM                           :

TAŞINMAZIN                     :

Adresi                         :

Ada No                       :

Parsel No                    :

KONUSU                              : Hasar tespit talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

06/02/2023 tarihinde 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki farklı deprem deprem/afet sonucu ……………………….. İli ………………….. İlçesi ……………………… Mahallesi …………………… Sokağı ………….. Numara evimde/işyerimde[1] hasar oluşmuştur.

Can ve mal güvenliği açısından gerekli olan hasar tespit çalışmalarının yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz ve talep ederim.

Ad Soyad

İmza

 


[1] Somut olaya uygun olan ifade kullanılmalıdır. Hem eviniz hem de işyerini hasar görmüş ise ikisi de açıkça belirtilmelidir.

 

Dilekçeyi WORD Formatında İndirmek İçin: Hasar Tespit Talebi