Rojava ve Suriye topraklarında gerçekleşmekte olan sınır ötesi savaş politikaları halkların can ve kan bedeli kazandığı her bir hakkın bombalanması anlamına gelmektedir.

Siyasi iktidar, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı krizin üstünü ırkçılığı körükleyerek terör demogojisi ve sınır ötesi savaş ile örtmek istemektedir.

Hava operasyonlarıyls sürmekte olan halklara kan, nefret ve ölüm dışında hiçbir şey getirmeyecek operasyonlar derhal durdurulmalıdır.

Ulusların kaderlerini tayin hakları tanınarak Mezopotamya’da halkların barış içinde nasıl yaşayacaklarını hiçbir emperyalist müdahale olmadan özgürce kararlaştıracakları güne kadar ezilen halklar yanında saf tutmaya devam edeceğiz.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ