Almanya’da yerleşik, kar amacı gütmeyen bir insani hakları örgütü olan Medico International tarafından hazırlanan bu uzman görüşü, 2022 yılının Temmuz ayında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Avrupa Demokratik Avukatlar (EDL) ve Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Demokratik Avukatlar Derneği tarafından hazırlanıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) sunulan üçüncü taraf görüşüne dayanmaktadır. İlgili görüş AİHM’de görülmekte olan ve Yunanistan’ın geri ittiği göçmenlerin başvurucu olduğu çok sayıda dosyaya sunulmuş olup Türkiye’nin göçmenler için neden üçüncü güvenli ülke olarak kabul edilemeyeceğini güncel gelişmeler ve hukuki argümanlarla ortaya koymaktadır.

Bu rapor ise ilgili görüş ile aynı amaç doğrultusunda daha geniş bir araştırma ile hazırlanmıştır. Uzman görüşünde Eylül 2021 ile Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye’den avukatlar, STK’ler, gazeteciler ve araştırmacılarla yapılan 38 mülakatın çıktıları yer almaktadır. Ayrıca araştırmada ilgili tarihler arasında göçmenler ve Türkiye’nin göç politikasına dair kamuya açık şekilde yayınlanan raporlar, basında yer alan haberler, göçmenlerle yapılan görüşmeler, uzman görüşleri ile alanda çalışan hak savunucularının tecrübeleri ve dava deneyimlerinden de geniş biçimde yararlanılmıştır.
Derneğimiz ve dost kurumlar olan ÖHD ile ELDH’nin dayanışma ve işbirliğine dayanan ve Medico İnternational’in öncülüğünde ortaya çıkan bu uzman görüşünü, büyük bir göçmen mezarlığına dönen Ege ve Akdeniz’de yaşam mücadelesi veren göçmenlerin mücadelesine katkı sağlaması ve Avrupa Kalesi ile onun para karşılığında gardiyanlığını yapan rejimlerin iki yüzlü politikalarının daha net görülmesi amaçlarıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sınırsız ve sınıfsız bir dünya istiyoruz. Bu dünyayı kurana kadar da mücadeleye devam edeceğiz! Dayanışmayla,

Çağdaş Hukukçular Derneği

Rapora ulaşmak için: https://www.medico.de/von-welcher-sicherheit-sprechen-sie-19176