14 Ekim 2022 tarihinde Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde yaşanan ve 42 madencinin hayatını kaybettiği katliamda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilip yargılanabilmesi için ilk günden itibaren alandayız. Bizler katliamın hemen akabinde delillerin karartılmasını önlemek, planlanan fakat yapılmayan altyapı yatırımlarını ortaya çıkarmak için çalışırken şüphelilerin soruşturma makamlarını yanıltarak kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik davranışlarına şahit olduk.

14 Ekim’den bugüne kadar yaptığımız araştırmalar, katliamın bireysel bir hatadan kaynaklanmadığını göstermesine rağmen şüphelilerin sorumluluğu farklı senaryolarla hayatını kaybeden işçilerin üzerinde bırakmaya çalıştıklarını gözlemledik. Soruşturma kapsamında araştırma yapan bilirkişilerin 31.10.2022 tarihinde madende yapılan keşiften sonra hazırladıkları raporda da; katliamın baş sorumluları olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine dair risklere kayıtsız kalarak ocak altyapısını iyileştirmeyen TTK Genel Müdürü, TTK Müesseselerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Amasra TİM Yönetimi gösterilmektedir. MAPEG ve ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun da denetim eksiklikleri nedeniyle katliamın meydana gelmesinde etkileri olduğu somut olarak tespit edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin Soma’da 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden katliamında sorumluluğu bulunan kamu personeline ilişkin verdiği kararda işaret ettiği üzere; bilirkişiler tarafından tespit edilen sorumlular hakkında soruşturma başlatılmaması başlı başına “yaşam hakkının ihlali” anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda Amasra TİM’de yaşanan katliama ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda tespit edilen sorumlular hakkında etkili soruşturma yürütülmesi bir zorunluluktur. Ancak bu zorunluluğa rağmen bilirkişi raporunun üzerinden geçen 20 günlük sürede soruşturma makamı tarafından raporda sorumluluğu tespit edilen üst düzey yöneticiler ve bakanlık denetçileri hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı için 19.11.2022 tarihinde bu kişiler hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduğumuzu paylaşmak isteriz. Soruşturma makamı, derhal görevini yerine getirmeli ve kamu görevlisi olan bu kişileri soruşturmaya dahil ederek haklarında gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etmelidir.

42 işçinin ölümünde ve onlarca işçinin yaralanmasında kusuru tespit edilen tüm

şüpheliler yargı önünde hesap verene dek mücadeleye devam edeceğiz!

 

KAZA DEĞİL KATLİAM, AMASRA İÇİN ADALET!

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ