14 Ekim 2022 tarihinde Amasra’da 42 madencinin hayatını kaybettiği katliama dair yürütülen soruşturma kapsamında 8’i tutuklu 23 şüpheli hakkında Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 20.01.2023 tarihli iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek ilk duruşmanın 25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir. Kovuşturma süreci kapsamında 13.03.2023 tarihinde keşfe hazırlık işlemleri için Amasra TİM ocağının açılmasına başlanmıştır. Bağımsız gözlemcilerin eşlik ettiği hazırlık işlemleri sırasında yükselmeye başlayan CO (Karbonmonoksit) değerleri nedeniyle 15.03.2023 tarihinde hazırlık işlemlerinin durdurulduğu, mevcut koşullarda işlemlere devam etmenin riskli olduğu değerlendirmesi ile ocağın yeniden barajlanarak kapatılmasına karar verildiği bilgisi edinilmiştir.

Bir önceki gözlem raporumuzda kamuoyuna duyurduğumuz üzere bilirkişi raporu doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen TTK Genel Müdürlüğü ve Bakanlıklar bünyesinde çalışan dokuz kişi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 26.12.2022 tarihinde soruşturma izni istenmişti. 16.03.2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin imzalı yazı ile Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma izni istenen iki iş başmüfettişi hakkında soruşturma izni verilmediğine dair karar soruşturma dosyasına gönderilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının cevabi yazısından ise keşif işlemi yapılmadan soruşturma izni talebine cevap verilmeyeceğinin bildirildiği görülmüştür.

SOMA ve KOZLU Maden Katliamlarında olduğu gibi bugün de sorumluluğu tespit edilen şüpheliler Bakanlıklar aracılığı ile siyasi iktidar tarafından korunmakta, soruşturma süreci sürüncemede bırakılmaktadır. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve hazırlanan bilirkişi raporları 14 Ekim 2022 tarihinde 42 madencinin ölümüne neden olan patlamanın, Sayıştay raporlarında öngörülen risklere rağmen; gerekli teknik alt yapı oluşturulmadan, havalandırma sistemi düzenlenmeden, yeterli yatırım yapılmadan, işçi sağlığı ile iş güvenliği önlemleri alınmadan yüksek metan seviyelerinde üretime devam edilmesi ve çalışma alanlarında kömür tozu patlamasına ilişkin herhangi bir tedbir alınmaması nedenleriyle gerçekleştiğini göstermektedir. Personel sayısındaki yetersizliğin, eğitim ve denetim eksikliklerinin de katliama etkisi olduğu tespit edilmiştir.

5-11 Ekim 2022 tarihinde ATİM’de denetim gerçekleştirerek gerçeğe aykırı şekilde ocakta herhangi bir sorun olmadığına dair rapor hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlerine dair soruşturma izni verilmemesi kararının iptali için dava açacak olmamızın yanı sıra daha önce de vurguladığımız gibi “Olası Kastla İnsan Öldürme” suçlaması ile yargılanmaları gereken TTK Genel Müdürü, TTK Genel Müdür Yardımcısı, TTK İşletmeler Daire Başkanı, TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı ile ÇSGB ve MAPEG denetçileri hakkında soruşturma iznine ihtiyaç olmayıp savcılıkça soruşturmanın devam ettirilmesi gerekmektedir.

42 işçinin ölümünde ve onlarca işçinin yaralanmasında kusuru tespit edilen tüm şüpheliler yargı önünde hesap verene dek mücadeleye devam edeceğiz! 17.03.2023

 KAZA DEĞİL KATLİAM, AMASRA İÇİN ADALET!

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ