Amasra Maden Katliamı 9. Gözlem Raporu

14 Ekim 2022 tarihinde 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği Amasra Maden Katliamı hakkında hazırlanan raporların, katliamın temel nedeni olarak havalandırma altyapısındaki yetersizliğe dikkat çekmediğini görmüştük. Siyasi iktidarın kamu madenlerini özelleştirme politikasının doğrudan yansıması olan bu altyapı eksikliklerinin kurum tarafından da bilindiğini geçtiğimiz celse kamuoyu ile paylaşmıştık. 

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamanın 24-25 Temmuz 2023 tarihinde görülen celsesinde; Amasra ocağındaki havalandırma sisteminin aslî unsuru olan ana nefeslik aspiratörünün mevcut koşullarda ocağı havalandırmaya yetmediği ve değiştirilmesi gerektiğinin müessese yetkilileri tarafından da 2020 yılında raporlandığı anlaşılmıştı.  

Zonguldak 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir dava dosyasına giren 7 Temmuz 2023 tarihli bilirkişi heyet raporunda da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nün 43 maden işçisinin hayatını kaybetmesinde %100 kusurlu olduğu, olayın meydana gelmesinde kaçınılmazlık faktörünün bulunmadığı tespit edilmiştir.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, TTK Genel Müdürü ve yardımcıları hakkında talep ettiği soruşturma izninin de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sürüncemede bırakılarak katliamın üst düzey sorumlularının yargılanmasının önüne geçildiğini görmüş ve soruşturma izni beklenmeksizin sorumlular hakkında iddianame düzenlenmesi talebinde bulunmuştuk. 

Bunun yanında, TTK yetkililerinin katliamda sorumluluğu tespit edilen ve hâlihazırda sanık olarak yargılanan tek bir kurum personeli hakkında dahi disiplin soruşturması başlatmadığı da geçtiğimiz günlerde tarafımızca öğrenilmiştir. 

Katliamın birinci yılına yaklaştığımız bu dönemde TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki yetkililerin katliamın asıl sorumluları arasında olduğunu gösteren bu yeni delil ve raporlar da değerlendirilerek TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki sorumlular hakkında soruşturma izni beklenmeksizin İhmal Suretiyle Kasten İnsan Öldürme suçlaması ile soruşturma başlatılarak iddianame düzenlenmesi için Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu; ayrıca bu zamana kadar sorumluluğu tespit edilen kurum personeli hakkında da disiplin soruşturması başlatılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

43 işçinin ölümünde ve onlarca işçinin yaralanmasında kusuru tespit edilen tüm şüpheliler yargı önünde hesap verene dek mücadeleye devam edeceğiz! 12.10.2023

KAZA DEĞİL KATLİAM, AMASRA İÇİN ADALET!

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ