ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

…………..  İL MÜDÜRLÜĞÜNE /

T.C.

…………. KAYMAKAMLIĞINA

İTİRAZDA BULUNAN       : (Ad-Soyad ve T.C.Numarası) yazılacak

                                                   (Adres yazılacak )

KONU                                   : Hasar tespitine itirazlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

            Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 06.02.2023 tarihli ve devam eden depremlerde, maliki olduğum “…… ili,  …..  İlçesi, ……………Mahallesi, …. Ada .. parselde” kain ve “……. …………………. …………………………”  adresinde bulunan taşınmazın hasar durumunun  “az hasarlı” / “orta hasarlı” / “hasarsız” olarak tespit edildiğini e-devlet üzerinden  öğrenmiş bulunmaktayım.

Taşınmazım depremde ağır hasar almıştır. Statik hesaplamanın doğru olup olmadığı dahi bilinmeksizin ve beton kalitesi labaratuvar ortamında analiz edilmeden “az hasarlı” raporu düzenlenmesi mümkün değildir. Kaldı ki çıplak göz ile dahi yapının yaşam sürmeye ve barınmaya elverişli olmadığı aşikardır. Aynı zamanda depremden etkilenen bölgede 6 bini aşkın yapı yıkılmışken hiçbir bilimsel veri olmaksızın taşınmazımın “az hasarlı” / “orta hasarlı” / “hasarsız” olduğuna ilişkin yapılan bu tespite süresi içinde itiraz ediyorum.

Ekte taşınmazda meydana gelen hasara ilişkin fotoğraflar da bulunmaktadır.

Saygılarımla.

                                                                                                                                                 Tarih

                                                                                                   İsim-Soyisim (İmza)

 

NOT: Bulunduğunuz yerde Bakanlık İl Müdürlüğünün bulunmaması halinde itirazın Kaymakamlığa hitaben yazılması gerekmektedir.

Dilekçeyi Word Formatında İndirmek İçin: Hasar Tespiti İtiraz Dilekçesi